Prestiž

Od roku 2010 je ambulantní část IMMUNIA zařazená mezi akreditovaná pracoviště 2. stupně, která mohou poskytovat předatestační přípravu v oboru alergologie a klinická imunologie. Více info na info@immunia.org nebo na tel. 222 314 018.

2024

Kindlová M., Šetinová I.: Alergie na moučné červy u pacienta s alergií na roztoče a krevety, Alergie 1/2024, 46-49

2023

Štohanslová B., Havranová M., Šetinová I., Daňková E. Přecitlivělost na nikl - nové diagnostické možnosti, Alergie vol. 25, no. 3, 2023, 149-153

Šetinová I., Daňková E.: Je test aktivace bazofilů biomarker klinicky relevantní alergie? Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli, sborník 2023

Daňková E..: Systematic Approach Revealed SERPING1 Splicing-Afecting Variants to be Highly Represented in the Czech Nation HAE Cohort., Journal of Clinical Immunology 2023, 43, 1974-1991

2021

Šetinová I.:Registr potravinových alergií Dafall – konečný výsledek sledování, Suplementum Alergie 1/2021

Daňková E.: Laboratorní medicína, In: Petrů a kol., Dětská alergologie, přepracované a doplněné vydání. Maxdorf 2021, 88-101

2020

Daňková E..: Autoimunita indukovaná léky, Alergie 3/2020, 175-180

Šetinová I.: Potenciální molekulární a buněčné mechanismy v diagnostice IgE mediované alergie, Alergie 1/2020

2019

Ježková T., Daňková E.: ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi. Alergie 2019, (1)

Daňková E.: Hypersenzitivní reakce na kontrastní látky užívané v radiologii (Stanovisko pracovní skupiny pro lékové alergie ČSAKI), Alergie 2019, 21 (3). 186-193

2018

Šetinová I.: Doporučené postupy pro provádění expozičních testů s potravinami, Suplementum, Alergie 1/2018 (cena za nejlepší přehledný článek v roce 2018)

2017

Daňková E.: Reakce na sulfonamidy či neobjevený soupeř?, Alergie, 2017, (1)

2016

Šetinová I.: Patofyziologie, v Potravinová alergie a intolerance, Mladá fronta, 2016

Šetinová I.: Funkční testy, v Potravinová alergie a intolerance, Mladá fronta, 2016

Šetinová I.: Obilné mouky, v Potravinová alergie a intolerance, Mladá fronta, 2016

2015

Šetinová I.: Diagnostic value of the lympohocyte transformation test for non-IgE mediated flood allergy. Clinical and Translational Allergy 2015, 5 (Suppl3): P31

Kontaktujte nás