RNDr. Alena Lehovcová

Zaměstnání:

 2007 až dosud - IMMUNIA spol. s r.o.,  Praha

 • vedoucí klinické laboratoře
 • interní auditor
 • zaměření na problematiku herpetických virů , autoprotilátek, specifických IgE

1994 – 2007 - Imunologické centrum IMUMED s.r.o., Praha

 • vedoucí laboratoře
 • vedoucí úseku serologie
 • zaměření na problematiku borrélií a herpetických virů

1981 – 1994 - FDL 2 LF UK, Praha – Motol

 • odborný asistent : výuka mediků – praktická cvičení z mikrobiologie (specializace virologie)
 • odborný pracovník oddělení virologie

1978 – 1981 - Ústavní lékárna FN, Praha- Vinohrady

 • odborný pracovník – mikrobiologická kontrola

1976 – 1978 - Ústav experimentální botaniky ČSAV, Praha

 • odborný asistent – plynová chromatografie

Vzdělání:

 • 1993 atestace
 • 1978 rigorózní práce, titul RNDr.
 • 1969 - 1975 Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor biologie