MUDr. Eva DAŇKOVÁ, CSc.

Zaměstnání:

2008 až dosud - IMMUNIA spol. s r.o., Praha

 • primářka zařízení
 • odborný zástupce pro ambulantní část

1995 - 2007 - Imunologické centrum IMUMED s.r.o., Praha

 • lékař – specialista v oboru alergologie a klin.imunologie

1981- 1995 - Dětská klinika, FN Motol, Praha

 • sekundární lékař se zaměřením na klinickou imunologii a alergologii, výuka mediků,
 • hlavní řešitel grantu  na téma: imunopatologické reakce po očkování

1980 – 1981 - Institut hygieny a epidemiologie, Praha

 • interní aspirant v oboru imunologie        

1979 – 1980 - Dětské oddělení, OÚNZ, Nymburk

 • sekundární lékař na pediatrickém odd.

Vzdělání:

 • 1991 – II. atestace – specializace lékařská imunologie
 • 1985 – I. atestace – specializace pediatrie
 • 1984  obhajoba – kandidát věd
 • 1979  FDL UK,  Praha